Kristiina Kalleinen: Valtioaamun aika. Suomen suurruhtinaskunta 1809–1863

Vuodenaikoja ja vuorokaudenaikoja on käytetty historiallisten kausien havainnollistajina ja kielikuvina. ”Valtioyön” on omaksunut Helsingin yliopiston professori, historioitsija Markku Kuisma luonnehtiessaan sillä Suomen autonomian ajan jaksoa 1809–1863 eli kautta, joiden välissä Suomen lakiasäätäviä valtiopäiviä ei kutsuttu koolle.

Valtiotieteen tohtori, Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Kristiina Kalleinen haastaa uusimmassa tutkimuksessaan ”valtioyön” ja päätyy kutsumaan samaa ajanjaksoa ”valtioaamuksi”. Hänen tutkimuksensa Valtioaamun aika. Suomen suurruhtinaskunta 1809–1863 ilmestyi hiljan. Puhuisin lukemani perusteella valtioyön nopsasta vaihtumisesta sarastukseksi ja valkenemisesta aamuksi. Aamua seuraa päivä. Olkoon Suomen voimakas kansallisen kulttuurin, koulutuksen, kansalaisjärjestötoiminnan ja teollistumisen kausi aamua seurannut päivä, välillä pilvinen, välillä poutainen.

Ajatusleikit ravitsevat mielikuvitusta, mutta johtavat myös väkivaltaan loogisuudessa. Historia on rosoinen jatkumo, joka ei myötäile luonnon ja Telluksen kiertoa.

•••

Suomi-käsitteen muotoutumisen kannalta on merkillepantavaa, että Suomen sodan (1808–1809) rauhansopimuksessa Ruotsi ei luovuttanut Venäjälle Finlandia-nimistä maa-alaa vaan joukon läänejään: Kymenlaakson, Uudenmaan ja Hämeen, Turun ja Porin, Savo–Karjalan, Vaasan ja Oulun, Ahvenanmaan ja itäisen osan Länsipohjaa. Tähän ”uudeksi Suomeksi” kutsuttuun alueeseen Venäjä liitti ”vanhan Suomen”, siis Käkisalmen läänin ja Kannaksen, jotka olivat kuuluneet liki 1700-luvun ajan Venäjään.

Vanhan Suomen liittäminen pää-Suomeen toi tullessaan pitkään hiertäviä ongelmia. Vanha Suomi oli ortodoksinen ja sen virkamieskunta puhui venäjää, mutta ei osannut ruotsia, mikä oli kanta-Suomessa viransaannin edellytys. Suomen oma virkamieskunta ei osannut venäjää, mikä taito muuttui nyt erinomaisen tärkeäksi asioiden hoidossa Pietariin. Hovikieli ranska taisi molemmilla puolin olla heikoissa kantimissa. Vanhassa Suomessa koulu oli irrotettu kirkosta, pää-Suomessa kouluopetus oli pappien vastuulla (maaherra Carl Gustav Mannerheimin, marsalkka Mannerheimin isoisän, mukaan pappien laiminlyömänä; koulut olisi pitänyt siirtää maaherrojen alaisuuteen).

Suomi oli saanut 1.12.1808 keisarilta varsin pitkälle ulottuvan autonomian. Juhlavan lupauksen seurauksena Suomea koskevat asiat eivät kuuluneet Venäjän hallinnon ja sen virkamiesten toimivaltaan, vaan asiat esiteltiin suoraan keisarille. Venäläinen virkamies ei saanut tehdä Suomea koskevia päätöksiä tai antaa Suomea koskevia käskyjä. Ulko- ja puolustuspolitiikkaa lukuun ottamatta Suomi hoitaisi asiansa itse. Annettu keisarillinen käsky merkitsi samalla Suomen itsehallinnollisen alueen syntyä (kokonaisuutta, ei listaa läänejä) sekä oman hallintokehikon rakentamista ja omaa talous- ja tullipolitiikkaa. Suomi sai pitää omat verotulonsa.

Entuudestaan keskushallintoa ei Suomessa ollut. Sellainen piti luoda vailla perusteellisia valmisteluja, jollaisia valtiosääntöön liittyvät reformit kokemuksemme mukaan edellyttävät. Päätösten tekijäksi luotiin hallituskonselji, senaatiksi myöhemmin nimetty. Venäjän keisarikunnan ja Suomen väliseksi niveleksi tuli kenraalikuvernööri. Senaatin alainen (!) oli korkein oikeuselin, oikeusosasto, ja sen alapuolella hovioikeudet.

Juridisesti suurruhtinaskunta seisoi hatarin jaloin. Mitään kirjallista valtiollista sopimusta sen asemasta ei tehty, eikä suurruhtinaskunnan aseman määrittelyyn päästy myöhemminkään suomalaisten yrityksistä huolimatta. Ruotsin vallan aikaiset peruslait jäivät voimaan, vaikkei niitä kirjallisesti vahvistettu. Ne olivat hallitusmuoto vuodelta 1772, Yhdistys- ja vakuuskirja vuodelta 1789 ja yleiset siviili-, prosessi ja rikoslait (rikoskaaret) vuodelta 1734. Suomen saama erityisasema perustui keisari Aleksanteri I:n juhlalliseen vakuutukseen, josta suullisesti annettuna puuttui kaikkinainen hienosäätö.

Suomi säilytti uskontonsa ja kielensä. Kesti aikansa, ennen kuin kansa alkoi kokea luottamusta siihen, ettei heitä pakoteta ortodoksiseen uskoon eikä Suomeen uloteta maaorjuutta (tosin ero vallinneeseen tilanteeseen ei ollut suuri, kuten jäljempänä käy ilmi). Rahapolitiikassa villi käytäntö kesti vuosikymmeniä, sillä kansalaiset luottivat maksuvälineenä riikintaalariin, jonka vetäminen pois käytöstä osoittautui kimurantiksi. Virallista valuuttaa, hopeapohjaista ruplaa liikkui maassa ensimmäisinä vuosikymmeninä hyvin vähän. Lopulta Ruotsi lunasti 1834 Suomesta imuroidut ruotsalaissetelit.

Venäjällä keisari oli yksinvaltias. Suomen erityisasema riippui keisarin tahdosta. Suomen ylin virkamieskunta oppi pitämään kielen keskellä suuta ja sammuttamaan niitä palopesäkkeitä, joita erityisesti pääkaupunkiaseman menettänyt Turku sekä 1830-luvulla skandinavismin omaksunut yliopiston opiskelijakunta aikaansaivat. Maan asioiden edistämisessä oli tärkeää, että keisari luotti Suomeen. Tärkeää oli, ”ettei nukkuvaa karhua herätetä”. Yksinvaltiudesta on suora tie suosikkijärjestelmään ja sen myös kuninkaan alainen suomalainen virkamieshallinto oli omaksunut.

•••

Suomen 1800-lukua pidetään perustelluista syistä hyvänä vuosisatana, jolloin Suomi saattoi kehittyä rauhan oloissa oman pystymisensä ja voimavarojensa varassa. Mutta suurruhtinaskunta oli tiukasti yleiseurooppalaisiin taloudellisiin ja poliittisiin suhdanteisiin sidoksissa. Lähdimme liikkeelle Ruotsin entisenä takapihana ympäröivään maailmaan verrattuna taka-asemista. Suomessa vallitsi nälänhätä ja väkimäärä aleni kahden sotavuoden aikana prosentuaalisesti enemmän kuin suurina nälkävuosina 1867–1868. Kulkutauteihin kuoli liki 120 000 suomalaista. Omaa osaamista tai pääomia ei ollut. Lähtötilanne oli kehno, suorastaan surkea.

1800-luvun alkupuoliskoa ja Napoleonin sotien jälkeistä aikaa kuvaa kautta Euroopan taantumuksellinen pysähtyneisyys. Sen yksi symboli oli vain muutaman vuoden ajan kestänyt Pyhä Allianssi (Venäjä, Itävalta ja Preussi), yksinvaltaisesti hallittujen valtioiden liittouma. Euroopan valtiot suojelivat omaa talouttaan korkein tullimuurein. Elettiin protektionismin ja merkantilismin aikaa. Ilmaisu-, paino- ja kokoontumisvapaus olivat tiukasti kahlitut. Kokoontumiskielto (konventikkeliplakaatti vuodelta 1726) riipaisi myös 1800-luvulla nousseita herätysliikkeitä. Maallikkoseuroista saattoi seurata kutsu käräjille. Painovapaudessa vain Ruotsi ja Iso-Britannia tekivät edukseen poikkeuksen.

Pysähtyneisyys oli järkkyvä vasta Euroopan hulluina vuosina 1830 ja 1848, jolloin puhkesivat Unkarin kansannousu, Puolan kapina ja Ranskan vallankumous sekä Belgia repeytyi irti Alankomaista. Kaikki nuo vuosikymmenet heijastuivat myös Suomeen ensin kehitysmahdollisuuksia rajoittaen, sitten vapauksien ja kansanvallan aatevirtauksia synnyttäen.

•••

Omaa teollisuutta ei ollut. Oli muutamia järvi- ja suomalmia käyttäviä ruukkeja ja niiden raudansaanti oli riippuvaista Ruotsista, jonka alueelle Haminan rauhansopimuksen yhteydessä Kiirunan ja Jällivaaran suuret rautavarannot jäivät Torniojoen jokilaakson molemminpuolisesta suomenkielisestä asutuksesta huolimatta. Raudantuotantoa pidettiin niin elintärkeänä, että Venäjä vielä puolen vuosisadan ajan teki sen tuonnissa Ruotsista poikkeuksen, vaikka muuten pyrkikin minimoimaan Suomen ja sen entisen emämaan keskinäisriippuvuutta.

Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan omalla tuotannolla. Keisari kannusti malmisuonien etsintään, mihin pontevasti ryhdyttiin. Mutta Suomesta puuttuivat etsintään tarvittavat laitteet, tutkimusmenetelmät ja osaajat. Kaikki oli ulkomaisen tuonnin varassa. Iso-Britannialla oli jyrkkä teknologian vientikielto. Koneiden saamiseen tarvittiin omaa tuotantoa, mihin ruukkien ylläpito tuontiraudan turvin ponnisteli.

Ruukit nielivät valtavat määrät puuta. Metsät hupenivat hulppeaa vauhtia myös kaskiviljelyn ja tervanpolton seurauksena. Kaskiviljely oli nopein ja satoisin tapa tuottaa viljaa, josta jatkuvien katovuosien seurauksena oli pysyvä puute. Viljaa ostettiin Venäjältä, jonne myytiin voita ja sahatavaraa. Suomen ja Venäjän välillä ei ollut tulleja.

Tampere sai heti autonomian alussa vapaakaupunkioikeudet ja sinne syntyi Suomen ensimmäiset varsinaiset teollisuuslaitokset, rauta- ja kehruuteollisuus. Teollisuuden käynnistyminen oli Suomessa paljolti ulkomaisten yrittäjien varassa.

Kun metsävarojen huomattiin huolestuttavasti ehtyvän, uusien sahojen perustaminen käytännössä kiellettiin. Muutamat ruukit tosin saivat perustaa omia vesisahoja. Sahatuotteiden vienti Iso-Britanniaan oli katkennut jo mannermaasopimuksen myötä. Vielä vuoden 1851 metsälaki oli sahojen perustamiseen kielteinen. Höyrysahojen aika oli tuleva 1860-luvulta lähtien.

Vaikka Kristiina Kalleinen mainitsee kollegansa Markku Kuisman kirjassaan yhden johdantolauseen lisäksi vain lyhyesti kerran, itselleni jäi tunne, että Kalleinen ainakin jossain määrin opponoi ”valtioyö”-ajattelussa juuri häntä:

”Vaikka professori Markku Kuisma luo hyvin perusteellisessa, laajassa ja ansiokkaassa tutkimuksessaan Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620–1920 mielikuvan, että joutuessaan Venäjän imperiumin yhteyteen Suomi astui taloudellisesti kaksi askelta taaksepäin, puhuu hänen oma tekstinsä näitä väitteitä vastaan. Sen enempää puutavaraviennin tyrehtyminen kuin sahaukseen liittyvät rajoitukset eivät johtuneet Suomen kuulumisesta Venäjän imperiumiin, vaan puutavaraviennin tyrehtymisen syynä olivat kansainväliset suhdanteet ja sahausrajoitusten syyt olivat kotimaisia (pelko metsävarojen hiipumisesta ja raudantuotannon ensisijaisuus).”

•••

Olimme oman osaamattomuutemme varassa. Elettiin merkantilismin ja tiukkaa elinkeinorajoitusten aikaa. Ratkaisevan suuri kehityksen este oli Ruotsista 1700-luvulla peritty maakaupan kielto. Maaseudun tuotteet tuli viedä myytäviksi kaupunkeihin ja sieltä ne oli myös mentävä ostamaan. Kielto jyrkensi maaseudun ja kaupunkien eriarvoisuutta. Maakaupan salliminen olisi loukannut säätyprivilegioita eivätkä kaupunkiporvaristo ja käsityöläiset sallineet omiin oikeuksiinsa kajoamista.

Ammattikuntalaitos oli sitoutunut tiukasti kolmiportaiseen oppipojasta mestariksi -järjestelmään, joten käsityöaloille ei ollut sen ulkopuolelta asiaa. 1700-luvulla oli tosin tehty se poikkeus, että kussakin pitäjässä sai olla pitäjäsuutari ja pitäjäräätäli. Vasta vuonna 1868 laillistettiin maaseudulle muurarit, tiilentekijät ja lasimestarit, sitten nahkurit, satulasepät, pyöräntekijät, kellosepät ja maalarit. Säätyjen ote oli siis koko vuosisadan alkupuoliskon tiukka eikä se antanut maaseudulle mahdollisuuksia kehittyä.

Maaseudun kurjistumisen ratkaiseva syy maakauppakiellon lisäksi oli väestön palveluspakko ja laillisen suojelun järjestelmä. Molemmat olivat perintöä Ruotsin vallan ajalta. Niiden mukaan jokaisen kansalaisen, jolla ei ollut omaa maata tai omaa erillistä elinkeinoa, tuli pestautua nämä ehdot täyttävän henkilön palvelukseen. Ellei ollut palveluksessa, oli irtolainen. Se oli rikos. Vuosisadan puolivälissä vankiloidemme vangeista 40 prosenttia oli tuomittuina irtolaisuudesta. Kun maaseudulla maattoman väestön määrä paisui, ennen elinkeinorajoitusten löyhtymistä ongelma räjähti käsiin. Vuosisadan lopussa se purkautui runsaana maattomien ihmisten hakeutumisena siirtolaisiksi Amerikkaan.

On pakko nähdä, että säätyjen pitäessä tiukasti kiinni privilegioistaan kansan enemmistön oli vaikeaa, liki mahdotonta parantaa elinolojaan.

Monia poikkeuksia katsoi keisari välttämättömäksi määrätä. 1830 Rauma, Uusikaupunki, Tammisaari ja Porvoo saivat rajoittamattomat tapulikaupunkioikeudet (= oikeuden ulkomaankauppaan) ja kaikille maan asukkaille myönnettiin oikeus viedä maatalouden ja vuoriteollisuuden tuotteita Itämeren satamiin. Kun Venäjä hävisi Krimin sodan (1853–1856), ratkaisevaksi syyksi Venäjällä nähtiin surkeat kulkuyhteydet. Alettiin rakentaa rautateitä ja se ulottui myös Helsingin ja Hämeenlinnan välisen rautatien saantiin. Suomessa siitä nousi erimielisyys. Suomen taloutta 1800-luvun alkupuoliskon ajan voimakkaasti kehittänyt senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Lars Gabriel von Haartman pelkäsi Euroopan kansanvaltaisten aatteiden leviämistä Suomeen ja kirjoitti ratahanketta vastaan: ”Mieluummin jääkööt kaikki rautatiet kuin että rakennettaisiin tie demokraattisten hourailujen eduksi.”
Kemin ja Rovaniemen välille saatiin maantie 1840.

Kulkuyhteydet olivat yksi ydinsyistä sille, että katovuosien aiheuttaessa pohjoisessa Suomessa toistuvia nälänhätiä keisarin määräämää apua ei saatu ajoissa perille. Lähetetyt siemenperunat paleltuivat toistuvasti vientimatkoilla. 1840-luvulla käynnistetyt Saimaan kanavan rakennustyöt olivat Suomen talouden kehityksen kannalta suurimerkitykselliset. Pääosin vankityöllä tehty kanava vihittiin käyttöön 1854.

•••

Mutta monipuolista vireyttä Suomen aamunsarastus toi, esimerkiksi 15 000 asukkaan kalastajakylän rakentaminen empire-Helsingiksi venäläisin varoin ja pääosin venäläisellä työvoimalla sekä Carl Ludvig Engelin piirtämät kirkot, kasarmit, vankilat ja virkatalot eri puolille Suomea (esimerkki blogistin). Arvioimani ”valtioaamu” käynnistyi erityisesti 1830-luvun alusta.

1700-luvun lopussa oli Turkuun perustettu vaikutusvaltainen ja toimelias Suomen Talousseura, jota pidettiin jonkinlaisena säätyvaltiopäivien korvikkeena. Kun ruudin valmistuksessa tarvitun salpietarin vienti Ruotsiin kiellettiin, Seinäjoelle perustettiin ruutitehdas 1829. Turkuun perustettiin Åbo Ångfartygbolaget 1834, joka avasti höyrylaivaliikenteen Tallinnaan sekä reitille Tukholma–Turku–Helsinki–Pietari. Vuonna 1838 perustettiin Suomen Tiedeseura, jonka vireästä aktiivisuudesta Kalleinen kertoo kirjassa seikkaperäisesti moninaisena kansanvälisenä kanssakäymisenä ja tutkimustiedon vaihtona. Turkuun tuli  ilmapuntareita ja lämpömittareita valmistanut konepaja 1823 ja Helsinkiin 1843 mekaaninen instituutti, joka valmisti tieteellisiä kojeita ja mittalaitteita sekä koulutti hienomekaanikkoja. Helsingin observatorio tuli käyttöön 1844. Helsinkiin ja Turkuun perustettiin teknilliset reaalikoulut, Mustialaan maanviljelyskoulu, Turun Kupittaalle puutarhakoulu, Kuopioon ”työväestön tyttökoulu” 1840. Alettiin perustaa vapaapalokuntia, hyväntekeväisyysyhdistyksiä, naisyhdistyksiä. Alettiin kouluttaa lapsenpäästäjiä, kätilöitä. Helsinki sai kaasulaitoksen. Perustettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen Taiteilijaseura, joka Nikolai I:n suuren ruplalahjoituksen turvin perusti Kansallisgallerian. Avattiin ensimmäisiä kirjastoja ja kirjakauppoja. Suomalaisuusaatetta pohdittiin Auroraseurassa ja Lauantaiseurassa. Elias Lönnroth kokosi kansalliseepos Kalevalan. Kansalaisten ajattelutapaan ja kansallistietoisuuden nousuun vaikuttivat monella tapaa poleemiset ja varsin Venäjä-mieliset Johan Ludvig Runeberg ja Zachris Topelius, mutta heitäkin enemmän ripeästi kehittyvä, alkuvuosikymmeninä ruotsinkielinen sanomalehdistö. Yrittämistä oli paljon.

Kansakoululaitosta alettiin hahmotella 1840-luvulla. Se saatiin aivan valmiiksi vasta vuosisadan lopussa, jolloin määrättiin, ettei kenelläkään tullut olla viittä kilometriä enempää koulumatkaa.

Tieteelliset suhteet ovat kirjan suurimerkityksellistä antia. Kristiina Kalleinen tutustuttaa lukijat lukuisiin suomalaisiin tiedemiehiin, joista harva meistä lienee kuullut, mutta joiden tieteellisiä saavutuksia arvostettiin Euroopan yliopistoissa. (Tieteellinen vuorovaikutus ja suomalaiset tiedemiehet ansaitsisivat erillisen bloginsa.) Ulkomaisiin tieteellisiin matkoihin piti saada matkustuslupa keisarilta ja se annettiinkin helposti ennen Euroopan hullua vallankumousvuotta 1848.

Keisari Nikolai I sai osin matkustuskieltojensa vuoksi santarmin maineen. Hän myös perusti santarmilaitoksen, jonka päätehtävänä oli urkinta. Aiemmin oli ollut yksittäisiä santarmeja avustamassa vankikuljetuksissa. Oli meillä urkinnasta omaakin osaamista. Postitoimen johtajaksi 1820-luvulla noussut postitirehtööri, Ruotsista aiemmin karkotettu Gustaf Ladau organisoi virkakautensa alussa kirjeurkinnan eli kirjeiden sieppauksen ja niiden sisällön raportoinnin ylemmille tahoille.

Liki poikkeuksellisen matkustusluvan sai vuoritoimen johtaja Nils Nordenskiöld, joka pääsi vuonna 1851 ensimmäiseen teolliseen maailmankonferenssiin The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. Lontoon Christal Palaceen. Nordenskiöld tutustui uusimpiin teknisiin keksintöihin ja toi tullessaan lukuisten koneiden tarkat mallipiirustukset. Se mahdollisti mankeleiden, käsimyllyjen, pesukoneiden ja kopiointilaitteiden kotimaisen valmistuksen. Lasista ja raudasta rakennettu Christal Palace toimi Euroopassa esikuvana rautatieasemien, tavaratalojen ja suurten näyttelytilojen rakentamisessa.

•••

Kristiina Kalleinen päätyy Suomen ”valtioaamun” ajanjaksossa Karl Mannheimin sukupolviteoriaa ja jakaa käsittelemänsä ajanjakson kolmeen sukupolveen. Ensimmäiseen kuuluivat ne, jotka olivat korkeissa yhteiskunnallisissa asemissa jo Suomen sodan vuosina. Sukupolven esimerkeiksi Kalleinen nostaa Turun hovioikeuden asessorista Suomen ministerivaltiosihteeriksi kohonneen salaneuvos Robert Henrik Rehbinderin ja hänen luottomiehensä Carl Johan Walleenin. Rehbinder oli korkein virkamies kuolemaansa 1841 saakka ja hän esitteli asiat keisarille ”varmistaen näin Suomen vapaana pysymisen keisarin silmissä”. Walleen laati laajan ja yksityiskohtaisen mietinnön Suomen valtiosäännöstä. Se toimitettiin Aleksanteri I:lle, joka luettuaan palautti sen ilman allekirjoitusta.

Toinen sukupolvi oli merkityksellinen Suomen omassa toimeliaisuudessa. Vaikutusvaltaisin heistä oli aiemmin mainittu senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Lars Gabriel von Haartman. Hän toimi ratkaisevasti sekavien rahaolojen yhtenäistämiseksi, merkantilismin lieventämiseksi, malminetsinnän edistämiseksi ja Saimaan kanavan rakentamiseksi. Hän teki myös tulliuudistuksen. Mutta Haartmanissa oli vankka kaksijakoisuus ja uransa lopulla hänestä tuli Suomelle taakka. Edellä kerrotun kansanvallan kammon lisäksi Haartman hautasi papereittensa joukkoon kansanvalistuskomitean laatiman kansakoulu-uudistussuunnitelman. Suomi ei hänen mielestään ollut kypsä kansakoululle. Haartman syrjäytettiin asemastaan vuonna 1858.

Haartmanin tullipolitiikasta on mainittava sananen. Tullit vaikuttivat ratkaisevan paljon Suomen taloudelliseen liikkumavaraan, koska veroihin ei voitu kajota säätyvaltiopäivien puuttuessa. Kun Euroopassa oli korkeat suojatullit, maat sekä maksoivat tulleja että saivat niistä tuloja. Suomen viennistä 40 prosenttia suuntautui Venäjälle ja raja oli tulliton. Keisari puuttui epäsuhtaan, minkä seurauksena Suomen taloudellinen tasapaino ratkaisevasti parani ja salakuljetus Suomen kautta Venäjälle tyrehtyi. Venäjän omat korkeat suojatullit koskivat erityisesti ylellisyystavaroita, kuten konjakkia, viinejä, sokeria, mausteita ja kahvia.

Toisen sukupolven toinen vaikutusvaltainen edustaja oli Turun ja Porin maaherran poika Carl Gustav Mannerheim, Rehbinderin luottomies, Vaasan läänin maaherra ja Euroopassa arvostettu hyönteistutkija. Mannerheim vastusti ”kielifanatismia” ja vastusti siksi suomen kielen ulottamista tieteen kieleksi. Ruotsin kielestä luopuminen taannuttaisi Suomea kaksi vuosisataa taakse päin, hän polemisoi. Hän oli kaikin puolin Ruotsin ja ruotsin kielen ystävä ja kun kansanperinteen keruuta suosinut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura vähätteli Ruotsin metsäsuomalaisten keskuudessa keruutyötä tehneen Carl Axel Gottlundin saavutukset, Mannerheim asettui oppositioon SKS:ää kohtaan. Henkilökemiat eivät kohdanneet Suomessa monillakaan tasoilla. Johan Vilhelm Snellman mitätöi vuorostaan Mannerheimin hyönteistiedemiehenä nimittäen tätä ”keräilijäksi”, vaikka Mannerheim oli kutsuttu useiden eurooppalaisten tiedeseurojen jäseneksi.  Mannerheim jättäytyi vuonna 1821 perustetun Societas pro Fauna et Flora Fennican ulkopuolelle siksi, että seura rajasi toimintansa ulkopuolelle kansainvälisen vaihdon.  Mannerheim ajoi voimallisesti Saimaan kanavan rakentamista.

Toisen sukupolven edustajia Kalleinen kutsuu ”vanhan järjestyksen vartijoiksi”. Kolmannesta sukupolvesta Kalleinen ei nosta henkilönimiä. Syy on se, että sukupolvi on radikalisoitunut oppinut nuori sukupolvi itsessään. Se imi kansainvälisiä aatteita koskien ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta, kansallisuusaatetta, elinkeinorajoitusten purkua, kansanvallan edistämistä sekä ensi tuulahduksia marxilaisuudesta.  

Vaikka säätyvaltiopäivät puuttuivat meiltä yli puoli vuosisataa, radikaalia puutetta kansanvaltaan se ei aiheuttanut. Vaali- ja äänioikeus oli hyvin rajallisella määrällä kansalaisia. Ilman äänioikeutta olivat tilattomat, torpparit, palstatilalliset ja muut vähäväkiset. Talonpoikaissäädyn äänioikeus oli maalaiskunnissa keskimäärin noin 4,3 prosentilla maalaiskunnan väestöstä. Kaupunkien väestöstä äänioikeus oli 7,1 prosentilla. Kun varaton väestönosa kasvoi nopeammin kuin vauras kansanosa, säätyvaltiopäivät edustivat jatkuvasti pienenevää osaa kansasta.

Kristiina Kalleisen teos varsin vähän tutkitusta ajanjaksosta on tärkeä ja runsas. Oma poimintani siitä on yksi valintavalikko. Kirjassa on aineksia monenlaisiin analyyseihin. Toivottakaamme ne kaikki tervetulleiksi, vaikka juuri menehtyneen ja 1800-luvua poikkeuksellisen suotuisana ajanjaksona Suomelle pitäneen professori Matti Klingen muistoksi.

Kristiina Kalleinen: Valtioaamun aika. Suomen suurruhtinaskunta 1809–1863. Gaudeamus 2023, lähteineen, liitteineen ja henkilöhakemistoineen 352 sivua.

Advertisement
Kategoria(t): Löydöt, Poliittinen historia, Tietokirjallisuus Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Kristiina Kalleinen: Valtioaamun aika. Suomen suurruhtinaskunta 1809–1863

  1. "tainatai" sanoo:

    Kirjoitat yhtä innostuneesti ja innostavasti kuin Kalleinen kirjassaan. Aloitin juuri kirjan. Mietin autonomian käsitettä. Nyt lukiessa en ole enää varma oliko Suomessa autonomia vai ei, kun kaikki oli viime kädessä keisarin tahdosta kiinni. Tosin se mikä oli saanut Ruotsista jäädä, vaikuttaa toimineen. 1800-luku oli tavallaan selviämistä – lukuunottamatta Kannaksen lahjoitusmaatalonpoikien kohtuutonta asemaa. Pahimmillaan venäläiset isännät kohtelivat maansa heille menettäneitä talonpoikia kuin orjia. Jäljet olivat pitkät ja hidastivat alueen maatalouden ja metsätalouden kehittämistä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s